Qui som

LILITH és un projecte que creu fermament amb l’educació com a clau del canvi de la nostra societat centrat en 4 eixos: feminisme, sexoafectivitat, diversitat i drogues.

Darrera d’aquest projecte hi ha:

Marina Castro i Leonarte

Directora del projecte

Eli Soler

Coordinadora pedagògica del projecte

També comptem amb un equip especialitzat en les seves diferents àrees tant per als punts liles o mixtes com per a la docència.

Els nostres docents per a formació

Instagram