Consentiment sexual explicat a joves i adolescents

Selecciona el que t’interessa rebre el pressupost personalitzat, en observacions posa si tens preferència de data i població en la que es realitzaria. Al enviar la comanda et contactarem  per oferir-te el pressupost i en cas d’acceptació concretar detalls

Descripció

consentiment n. m. “Aprovació d’una cosa, permís perquè una acció es realitzi.” (cursiva) La paraula consentiment troba el seu origen en el consens, el pacte, l’acord mutu. Totes aquestes paraules tenen en comú partir de dues bases: la llibertat i la igualtat. El consentiment és la forma de pactar si totes les persones involucrades en una relació sexual ho fan de manera sana, conscient, informada. Al contrari d’això, no estem parlant d’una relació sexual sinó d’una agressió sexual. Malauradament, les agressions sexuals formen part del dia a dia de la nostra societat: ens trobem amb la cultura de la violació. Amb aquesta cultura, s’intenta minimitzar l’establiment de límits personals i s’intenta esborrar la importància de tenir unes relacions sexuals conscients. Amb l’objectiu d’educar en això i acabar amb la cultura de la violació, hem de formar a les més joves (en especial als nois) per entendre el consentiment i potenciar una sexualitat sana. Des d’una perspectiva feminista i interseccional, parlarem de com aprendre a conèixer-nos, establir límits i comunicar-nos per tal de tenir relacions conscients.

Es proposa fer aquest taller en grups no mixtes, dedicant dues hores a cadascun dels grups.