Els pilars de l’autoestima. Rosa Padrosa

Selecciona el que t’interessa rebre el pressupost personalitzat, en observacions posa si tens preferència de data i població en la que es realitzaria. Al enviar la comanda et contactarem  per oferir-te el pressupost i en cas d’acceptació concretar detalls 🙂

Descripció

Presentació
“Estimar-se a un mateix és potser el fet més important que garantitza la nostra supervivència en un món complex i cada vegada més difícil d’afrontar.” Walter Riso, psicòleg.

Per això és tan bàsic entendre i com funciona l’autoestima per saber com potenciar-la.

Objectius
● Aprendre a conceptes bàsics de l’autoestima
● Saber veure com m’estic valorant en cada pilar de l’autoestima
● Aprendre estratègies per potenciar cada pilar de l’autoestima
● Guanyar autoestima i seguretat

Programa
1. Què és l’autoestima?
2. Autoconcepte
3. Autoimatge
4. Autoreforç
5. Autoeficàcia