Intel·ligència emocional- Rosa Padrosa

Selecciona el que t’interessa rebre el pressupost personalitzat, en observacions posa si tens preferència de data i població en la que es realitzaria. Al enviar la comanda et contactarem  per oferir-te el pressupost i en cas d’acceptació concretar detalls 🙂

Descripció

Presentació
Contínuament sentim i la informació que ens donen les emocions és primordial per ajudar-nos a prendre decisions. A més, quan no les gestionem adequadament el nostre benestar
psicològic, mental i fins i tot físic es pot veure afectat.
Objectius
● Conèixer el món emocional
● Poder posar nom al que sentim i saber com gestionar-ho
● Guanyar autoestima
Programa
1. Què són les emocions?
2. Quines hi ha? De què serveixen?
3. Com es gestionen?
4. Posem-ho en pràctica!