Mirant amb ulleres violetes

Selecciona el que t’interessa rebre el pressupost personalitzat, en observacions posa si tens preferència de data i població en la que es realitzaria. Al enviar la comanda et contactarem  per oferir-te el pressupost i en cas d’acceptació concretar detalls

Descripció

El curs té com a objectiu proporcionar una formació intensiva sobre la identificació i l’abordatge de la violència masclista per a professionals amb alguna experiència en l’àmbit de la intervenció socioeducativa.

Conèixer el marc sociocultural i educatiu en el qual es poden presentar situacions de violència masclista. Afavorir a una major presa de consciència sobre els processos interns i de relació que es donen en víctimes i agressors. Dotar d’eines als professionals assistencials.