Noves masculinitats

Selecciona el que t’interessa rebre el pressupost personalitzat, en observacions posa si tens preferència de data i població en la que es realitzaria. Al enviar la comanda et contactarem  per oferir-te el pressupost i en cas d’acceptació concretar detalls

Descripció

Aquesta és una xerrada orientada a canviar els models de masculinitats que tenim d’ençà que som petits. És una proposta per poder fer veure als homes que no hem de seguir els models de masculinitat clàssica que se’ns ha imposat, els quals molts cops ens encasellen i cohibeixen per ser nosaltres mateixos i que tant el masclisme com el patriarcat són problemes que també ens afecten a nosaltres.

Objectiu: De-construir les masculinitats clàssiques i deixar de demonitzar el moviment feminista i les seves lluites

Durada 2h

Dirigit a adolescents de gènere masculí